Det treårige mandatet til de tre medlemmene i kontaktpunktet Elin M. Myrmel-Johansen, Gro Granden og Jan-Erik Korssjøen går ut 1. mars 2014. Flere av disse har varslet at de ikke stiller til gjenvalg.

Utenriksdepartementet (UD) koordinerer prosessen med å utnevne nye medlemmer, men dette er blitt noe forsinket. Etter hva Kontaktpunktet forstår vil UD be de tre medlemmene om å bli sittende til nye medlemmer er utnevnt. Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver, er utnevnt for fire år og sitter til 1. mars 2015. Både leder og medlemmene kan gjenutnevnes for én periode.