logoNordisk ministerrådMekling, konfliktløsning og dialog står sentralt i OECD kontaktpunktenes mandat og virksomhet, men det oppstår ofte utfordringer knyttet til slike prosesser:  Hvordan kan kontaktpunktene best berede grunnen for en meklingsprosess? Hva kan kontaktpunktene gjøre dersom et innklaget selskap ikke ønsker dialog? Hvordan balansere behov for konfidensialitet og offentlighet i prosessen?

Dette og flere andre temaer ble gjennomgått på en meklingsworkshop som det norske kontaktpunktet arrangerte 1. – 2. april. I alt 12 deltakere fra kontaktpunktene i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgia, Nederland, samt OECD sekretariatet, fikk teoretisk og praktisk input fra to eksperter fra Shift og Consensus Building Institute (CBI). Flere av deltakerne hadde deltatt i meklingsprosesser slik at seansene ble veldig interaktive.   Workshopen ble gjennomført med støtte fra Nordisk ministerråd. Se her for bakgrunn og program (på engelsk): NCP Mediation workshop