Kurset består av tre heldagssamlinger fordelt på fem måneder med individuell veiledning, som bistår den enkelte bedrift med det den har behov for. Det vil legges opp til gruppearbeid og deltakerne forventes å forberede oppgaver mellom hver samling. Datoene er 20. november, 12. februar og 26. mars.

Om kurset

På den første dagen gis en innføring i aktsomhetsvurderinger og verktøy for å bruke denne metoden, som ansvarlighetskompasset, ved Kontaktpunktets leder Ola Mestad. Varner-gruppen, som tidligere har deltatt på kurset, vil dele sine erfaringer med arbeidet med aktsomhetsvurderinger. En representant for myndighetene vil redegjøre for regjeringens forventninger til ansvarlig næringsliv.

Dag to vies internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og UNGP, metoder for god interessentdialog og risikokartlegging, ved Frode Elgesem, medlem i Kontaktpunktet. Det vil bli innlegg av en bedrift med særlig erfaring med dette emnet, samt fokus på faglige rettigheter ved en fagforeningsrepresentant.

På den tredje og siste dagen går vi nærmere inn på tematikken rapportering og analyser, med innledning fra Kristin Holter fra Stakeholder. Eksportkreditt vil redegjøre for deres krav til ansvarlig næringsliv og rutiner for risikokartlegging. En representant fra sivilsamfunnet vil redegjøre for hvordan næringslivet kan dra nytte av deres kompetanse og nettverk.

Vi vil også i løpet av kurset legge opp til erfaringsutveksling, ved at deltakerne presenterer sin bedrifts arbeid med ansvarlig næringsliv og risikokartlegging, samt gruppediskusjoner. Av erfaring vet vi at deltakere finner dette inspirerende og verdsetter muligheten til å utveksle erfaringer, bygge nettverk og lære av andre bedrifter.

Ansvarlighetskompasset, som deltakerne blir presentert for første dag, er et test-deg-selv-verktøy som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad en bedrift etterlever OECDs retningslinjer. Det vil hjelpe deltakerne i å komme i gang med arbeidet med risikoanalyse og håndtering av risiko i egen virksomhet og leverandørkjede, samt å integrere arbeidet med aktsomhetsvurderinger i egen bedrift.

hit for mer informasjon om kurset.

Det er ingen deltakeravgift.
Kurset holdes i Oslo, Ingeniørens Hus.
Påmeldingsfrist: 19. oktober.
Send påmelding til: ase.kristin.sand@mfa.no

Merk: Dette kurset er for bedrifter. Det omfatter ikke offentlige aktører eller konsulentselskaper.

Tidligere deltakere: