Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer for fjerde gang norske bedrifter til kurs med oppstart 20. november 2018. Kurset består av tre heldagssamlinger fordelt på fem måneder med individuell veiledning, som bistår med det din bedrift har behov for. De to neste samlingene er 12. februar og 26. mars. Det er ingen deltakeravgift.

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger mht. innhold og kompetanseheving, og mulighet til å nettverke og lære av andre bedrifters erfaringer.

Kurset i aktsomhetsvurderinger var nyttig, og det mest lærerike var å nettverke og høre om hvordan andre selskaper arbeider med due diligence, både i forhold til menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Veiledningstimene var også verdifulle, da vi kunne se spesifikt på Norconsult og hva vi kan forbedre og arbeide videre med.Jannicke Arnesen-Zardi, Compliance Officer/HR Rådgiver, Norconsult

Regjeringen forventer at norsk næringsliv legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sin virksomhet. Kurset gir innsikt i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper, og presenterer verktøy for hvordan de kan implementeres i egen bedrift.

Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger er relevant for alle typer bedrifter, innen ulik sektor og av ulik størrelse. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltakernes behov. Les mer om kurset her.

Kurset holdes i Oslo, Ingeniørenes Hus. Det er ingen deltakeravgift.
For mer informasjon eller påmelding: OECDncp@mfa.no
Påmeldingsfrist: 19. oktober.