Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?

Det kan du lære mer om på Kontaktpunktets ettertraktede kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger til høsten. Du kan allerede nå melde din interesse. Send en melding med navn på person og bedrift til: oecdncp@mfa.no.

Kurset går over tre hele dager og passer for alle typer bedrifter med internasjonal virksomhet, uavhengig av sektor og størrelse. Merk: offentlige aktører eller konsulentselskaper er ikke i målgruppen for kurset.

Om kurset

Formålet med kurset er å hjelpe deltakerne med å komme i gang eller forbedre arbeidet med å kartlegge og håndtere risiko for negativ effekt forårsaket av egen virksomhet, leverandørkjeder eller forretningsforbindelser. Dette er et krevende arbeid og det er satt av tid på kurset på å presentere hvilke krav som stilles fra myndigheter og virkemiddelapparatet. Inviterte bedrifter deler sine erfaringer med risikokartlegging og hvordan de kan prioritere og tilpasse dette arbeidet ut fra sin sektor, størrelse og rolle. Dette er også tema for diskusjon i gruppearbeid.

Kursdeltakerne får lære om ansvarlig næringsliv både gjennom teori og praksis. Tilbakemeldinger viser at erfaringsdeling og nettverking med andre deltakere og inviterte innledere fra andre bedrifter oppleves som særlig nyttig.[dss-hidden]
Deltakerne får kunnskap om rådende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, nødvendigheten av interessentdialog og metoden aktsomhetsvurderinger. Deltakerne jobber aktivt med denne metoden gjennom Kontaktpunktets verktøy, ansvarlighetskompasset, med bistand fra eksterne veiledere.

Kursinnledere er fra Kontaktpunktet, myndigheter, virkemiddelapparatet og bedrifter. Representanter for en fagforening og sivilsamfunnet er også del av programmet, og innleder henholdsvis om faglige rettigheter og hva sivilsamfunnet kan bidra med overfor næringslivet.

Gode tilbakemeldinger fra deltakere

Kontaktpunktet har fått svært gode tilbakemeldinger på nytteverdien av dette kursopplegget, både av bedrifter selv og av aktører som er i dialog med bedrifter om deres arbeid med ansvarlighet. Kurset er gratis, og deltakerne får tre timer utenom kursdagene med egen veileder. Så langt har 61 bedrifter og mer enn 100 personer deltatt på Kontaktpunktets til sammen fem kurs.

Kurset i aktsomhetsvurderinger var nyttig, og det mest lærerike var å nettverke og høre om hvordan andre selskaper arbeider med due diligence, både i forhold til menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Veiledningstimene var også verdifulle, da vi kunne se spesifikt på Norconsult og hva vi kan forbedre og arbeide videre med.Jannicke Arnesen-Zardi, Compliance Officer/HR Rådgiver, Norconsult

Finn mer informasjon om kurset på Kontaktpunktets nettsider.

Hvis du er interessert i å stå på liste for kurset (ikke bindende), send en melding med navn og bedrift til: oecdncp@mfa.no.