I 2020 er det 20 år siden kontaktpunktordningen ble etablert. Dette ønsker vi å markere med et utvidet arrangement i forbindelse med lansering av vår årsrapport.

Før lunsj holder vi dialogmøte hvor vi lanserer årsrapport for 2019 og inviterer våre interessenter, fra næringsliv, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt sivilt samfunn, til å kommentere på vårt arbeid. I fjor holdt NHO, Cermaq, IndustriAll og Forum for utvikling og miljø innlegg. Dialogmøtet er åpent for alle.

Etter lunsj inviterer vi fagforeninger og sivilt samfunn til et seminar om Kontaktpunktets klagemekanisme for å redegjøre for hvordan denne viktige funksjonen fungerer og hvordan den kan bidra til samarbeid om løsninger mellom klager og selskap. Det er i dag totalt 48 kontaktpunkt globalt som behandler klagesaker mot selskaper relatert til ulike områder i OECDs retningslinjer.

Arrangementet vil finne sted på Litteraturhuset. Mer informasjon vil komme når det nærmer seg. Inntil videre: hold av datoen!

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, vil fortelle om Kontaktpunktets arbeid på dialogmøte 28. april. Her fra fjorårets møte.
© Fredrik Naumann/Felix Features