Årsrapporten viser hvordan Kontaktpunktet har arbeidet med kurs og veiledning om OECDs retningslinjer både nasjonalt og internasjonalt, og utarbeidet konkrete verktøy tilpasset ulike bransjer.

Det er nå viktig at bedrifter tar arbeidet med ansvarlighet på alvor, slik regjeringen forventer og skikkelige folk krever. Hjelpemidlene er på plass. Ola Mestad, leder av Kontaktpunktet frem til mars 2019

Årsrapporten redegjør bl.a. for følgende aktiviteter:

  • Lansering av nyttig norsk innføring i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger
  • Samarbeid med Norwegian Fashion Hub om ansvarlig klesbransje. Lansering av norsk utgave og innføringsveileder for ansvarlige leverandørkjeder i sko- og tekstilbransjen
  • Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter
  • Nordisk-baltisk samarbeid mellom OECD-kontaktpunkt
  • Behandling av klagesaker.

Årsrapporten inkluderer intervjuer med våre eksterne interessenter, som kommenterer Kontaktpunktets arbeid:

  • Næringslivet, ved Maja de Vibe fra Statkraft
  • Fagforeninger ved Atle Høye fra IndustriAll
  • Sivilt samfunn ved Joseph Wilde-Ramsing fra OECD Watch.

Last ned årsrapporten her:

 

Lansering av årsrapport og dialogmøte 8. april på Litteraturhuset

Med utgangspunkt i årsrapporten for 2018 inviterer Kontaktpunktet relevante aktører til dialogmøte 8. april kl. 9:00 – 11:00 på Litteraturhuset for å drøfte hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv.

Kaffe og lett servering fra kl. 8:30. Lunsj fra kl. 11:00.

Påmelding innen 29. mars til OECDncp@mfa.no.