Representanter for sivilt samfunn, partene i arbeidslivet og norsk næringsliv vil kommentere på årsrapporten og diskutere hvordan Kontaktpunktet kan være en relevant aktør og hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv. Tema vil være:

  • Hvordan kartlegger norske bedrifter risiko og gjør aktsomhetsvurderinger i krevende markeder?
  • Hvordan kan vi bedre arbeidsforholdene i leverandørkjeder?
  • Er det for vanskelig å klage på overtramp fra næringslivet?
  • Er det en konkurransefordel eller bare omdømmerisiko som motiverer bedrifter til å opptre ansvarlig?


Program:

Innledning ved Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.
Ola Mestad redegjør for sin periode som leder av Kontaktpunktet i 2018.

Forberedte kommentarer til årsrapporten og Kontaktpunktets arbeid ved:

  • Katarina Sætersdal, NHO
  • Lise Bergan, Cermaq
  • Atle Høie, IndustriALL
  • Ingrid Rostad, ForUM for utvikling og miljø.

Diskusjon, samsnakk og spørsmål.
Veien videre: hvordan kan vi samarbeide om ansvarlig næringsliv i praksis?

—————————————————

Vel møtt til konstruktiv og åpen dialog!

Tid: Mandag 8. april kl. 9:00 til 11:00.
Sted: Litteraturhuset, Nedjma.
Kaffe og lett servering fra kl. 08:30. Det serveres lunsj fra kl. 11.

Påmelding til: OECDncp@mfa.no innen fredag 29. mars.