Klagesak tar opp flere områder i Retningslinjene

Klagen involverer selskaper og kontaktpunkt i flere land. I klagen hevdes det at Samsung Heavy Industries, Total, Total E&P Norge, Equinor og TechnipFMC har brutt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i forbindelse med byggingen av en oljeplattform til Martin Linge-feltet på den norske kontinentalsokkelen. Klagen er inngitt av Korean Transnational Corporations Watch og Samsung Heavy Industries Martin Linge Project Crane Accident Workers Support Team.

Les Kontaktpunktets første vurdering. Alle dokumenter i saken er samlet her.

Plattformen ble bygget på Samsung Heavy Industries skipsverft i Sør-Korea da en alvorlig ulykke inntraff 1. mai 2017. Seks personer ble drept og 25 personer ble skadet. I tillegg har mer enn 150 arbeidere behov for behandling på grunn av traumer etter ulykken, ifølge klagerne.

Klagerne hevder at selskapene ikke har etterlevd OECDs retningslinjer med hensyn til bestemmelsene om aktsomhetsvurderinger, offentliggjøring av opplysninger og menneskerettigheter.

Norges kontaktpunkt har besluttet å ta klagen til behandling og vil tilby partene dialog og mekling. Denne beslutningen omfatter ingen vurdering av selskapenes etterlevelse av OECD-retningslinjene.

Norges kontaktpunkt leder behandlingen av klagesaken som omhandler selskapene basert i Europa, med Frankrikes og Storbritannias kontaktpunkt som støtte-kontaktpunkt. Norges kontaktpunkt er i dialog med Kontaktpunktet i Korea, som har besluttet å behandle klagen mht. det koreanske selskapet, Samsung Heavy Industries.

Oversikt over selskapene

Martin Linge-prosjektet er et unitisert felt på den norske kontinentalsokkelen bestående av tre norske produksjonstillatelser. Feltet tilhører et joint venture, som da ulykken inntraff besto av TEPN (51 %), Petoro AS (30 %) og Statoil Petroleum AS (nå Equinor med 19 %). TEPN var operatør på vegne av de andre deltakerne. I mars 2018 overtok Equinor hele eierandelen til TEPN og har vært operatør siden (nå 70 %).

Samsung Heavy Industries og TechnipFMC utgjør leverandørkonsortiet som inngikk kontrakt om å prosjektere og bygge plattformen. Samsung Heavy Industries eier verftet hvor plattformen ble bygget og er ansvarlig for byggingen. TechnipFMC er leder av konsortiet og ansvarlig for prosjekteringen av plattformen.

For spørsmål, ta kontakt med leder av klagesaken:
Professor Ola Mestad, epost: ola.mestad@jus.uio.no, tlf: 928 81 455.