Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe for å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget, ledet av Ola Mestad, skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges å utgi informasjon om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

Arbeidet er i gang og utvalget ønsker å høre synspunkter fra ulike interessenter. Etikkinformasjonsutvalget inviterer derfor berørte aktører som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og akademia til å delta og gi innspill til spørsmål som:

  • Hvilke hensyn taler for og mot en etikkinformasjonsplikt?
  • Hva slags informasjon bør omfattes av en eventuell etikkinformasjonsplikt?
  • Hvordan bør informasjonen gjøres tilgjengelig?

Tid: 9:00 – 11:00
Sted: Litteraturhuset, Nedjma
Påmelding: via Etikkinformasjonsutvalget nettsider

Etikkinformasjonsutvalget tar også gjerne imot skriftlige innspill i forbindelse med møtet, eller via nettsiden.