Ola Mestad (Leder)

Dette er spørsmål som det nye etikkinformasjonsutvalget skal ta stilling til og som Ola Mestad skal lede.

Målet er å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene, og utvalget skal vurdere om en lovpålagt plikt vil bidra til å øke næringsdrivendes innsats på området.
Ifølge forbrukerminister Linda Hofstad Helleland, vil bedre tilgang på informasjon også gjøre det enklere for forbrukerne å ta mer informerte kjøpsvalg. Dersom utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal det foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.

Medlemmene av etikkinformasjonsutvalget er blant annet Kontaktpunktmedlem Gro Granden. Videre er medlemmene av utvalget:

• Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI
•Føresteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole
•Postdoktor Mark Taylor, Universitetet i Oslo
•Steinar J. Olsen, Stormberg AS
•Bente Øverli, Forbrukertilsynet
•Jon Vea, NHO
•Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel
•Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke

Mer om utvalget kan du lese her