Dette er en artikkel hentet fra Kontaktpunktets årsrapport for 2018. Tekst: Silje Berggrav

– Å bedre arbeidsforholdene for ansatte i leverandørkjeden står øverst på agendaen vår, sier den norske fagforeningsmannen Atle Høie. Han er en av tre visegeneralsekretærer i IndustriAll Global Union, en paraplyorganisasjon av fagforbund som representerer 50 millioner arbeidere innen blant annet industri, gruver, energi og tekstilbransjen. De tilhører mer enn 600 forbund i 140 land.

– Å bedre arbeidsforholdene for ansatte i leverandørkjeden står øverst på agendaen vår, sier Atle Høie i IndustriALL Global Union.

Høie peker på at 94 prosent av verdiskapningen i de største selskapene i verden ligger i leverandørkjeden, men kun seks prosent av selskapets ansatte befinner seg i leverandørkjeden.

– Når store multinasjonale konsern legger ut sin virksomhet til underleverandører, frasier de seg også ansvaret for arbeidsforholdene. Dette er en bevisst strategi og forretningsmodell.
De sier: «Vi eier ikke fabrikken, vi kan ikke gjøre noe med det.» Leverandørkjeden er ofte eid av interesser hvor faglige rettigheter ikke er spesielt framtredende, påpeker Høie.

Resultater i tekstilbransjen

En av bransjene der IndustriAll har engasjert seg sterkt, og sett en positiv utvikling, er tekstilindustrien i Sør- og Sørøst-Asia. Vendepunktet skjedde etter kollapsen av tekstilfabrikken Rana Plaza i Bangladesh i 2013, der 1138 mennesker døde og flere tusen ble skadet.

– Med denne hendelsen ble tekstilbransjen tvunget til å ta ansvar, forteller Høie.

IndustriALL fikk presset fram en juridisk bindende avtale om bedre arbeidsforhold med mer enn 200 klesmerker. Organisasjonen har i dag et inspeksjonsteam som reiser rundt på 1600 fabrikker i Bangladesh og følger med på at vilkårene blir overholdt. Over 100.000 krav er så langt imøtekommet.

Begrensede ressurser

Høie sier de ikke kommet har kommet like langt i andre bransjer, som bil-, fly- og teknologiindustrien.

– Bindende avtaler kan vi forhandle frem med konsern som har et ønske om å drive på en mer ansvarlig måte. Vi ser dessverre at internasjonale konsern bruker mye makt og ressurser på å holde fagforbund unna sine arbeidsplasser. Vi har begrensede ressurser til store kampanjer, og kan bare presse noen få aktører om gangen, sier Høie.

Han mener internasjonalt samarbeid om faglige rettigheter er vesentlig for å få til endringer, og håper FN vil lykkes i å utvikle bindende krav til leverandøransvar.

– Vi ser også at kontaktpunktene fungerer brukbart i noen land, mens i andre land er de ikke så effektive. At kontaktpunktene kommer med gode anbefalinger, er bra og viktig. Men hvis selskapene ikke får svi for det de har gjort, har det mindre verdi. Kontaktpunktene burde ha myndighet og guts til å komme med sterkere uttalelser og kreve kompensasjon når selskaper bryter med internasjonale regler, mener Høie.

Samarbeid er vinn-vinn

Fagforeningsmannen er klar på at norske selskaper med internasjonal virksomhet ikke kan gjemme seg bak at de ikke har styring på hva som skjer i landene de opererer.

– Det finnes bare ett råd fra vår side: selskapene må akseptere og være positive til at det utvikles sosial dialog, og de må anerkjenne fagforeningsapparat i leverandørkjeden, understreker Høie.

IndustriALL har i dag utviklet globale rammeavtaler med en rekke store norske konsern som Equinor, Aker, Norsk Hydro og Norske Skog. Avtalene anerkjenner grunnleggende faglige rettigheter og arbeidsvilkår i alle produksjonsledd.

– Gjennom avtaleforhold med oss får selskapene tilgang til informasjon om egne underbedrifter før sakene blir så store at det er vanskelig å håndtere dem offentlig. Organisering av arbeidskraften legger også til rette for økt produktivitet, som er viktig for ethvert konsern. Dette er vinn-vinn for begge parter, mener Atle Høie.

—————————————————————————————————————————-


Kontaktpunktet inviterer til dialogmøte og lansering av årsrapporten mandag 8. april.

Påmelding til OECDncp@mfa.no.