Scatec Solar bygger og drifter solcelleparker i fremvoksende markeder – land der økonomien vokser raskt og behovet for fornybar energi har skutt i været. Samtidig er dette også land der politiske og sosiale rammebetingelser kan være krevende. I Kontaktpunktets årsrapport redegjør konserndirektør Haugland for hvordan Scatec Solar har egen budsjettpost for aktsomhetsvurderinger i alle nye prosjekter. Les hele intervjuet i Kontaktpunktets årsrapport.