På FNs forum i Genéve blir man oppdatert på siste trender og utvikling innen ansvarlig næringsliv.

[dss-hidden]

Viktig og aktuelt forum

Forumet er verdens fremste møteplass for aktører med interesse for ansvarlig næringsliv. Det samler mer enn 2000 deltakere fra en rekke aktører, som myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn, berørte grupper og internasjonale organisasjoner. I løpet av tre dager i Genève vil deltakerne høre og delta i diskusjoner om trender, utfordringer og beste praksis på området.

Forumet ble første gang arrangert i 2012 og er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), vedtatt i 2011. Vanligvis deltar en stor gruppe fra Norge.

Stater må ta lederskap

Myndighetene gjør ikke nok for å ivareta sin plikt for å beskytte mot menneskerettighetsbrudd relatert til næringsaktivitet, var et hovedbudskap på fjorårets forum fra FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter. Dette utgjør en stor utfordring for arbeidet for ansvarlig næringsliv. Det var en klar oppfordring til myndighetene om å komme sterkere på banen og vise tydelig lederskap på dette området, både fra sivilsamfunn, berørte interessenter og selskaper.

Hovedtema for årets forum er derfor: «Time to act: Governments as catalysts for business respect for human rights».

FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv – UNWG, har uttalt at myndigheter må trappe opp innsatsen for å beskytte mot menneskerettighetsbrudd utført av tredjeparter som næringslivet. Dette er en forpliktelse, og ikke et valg myndigheter har, sier UNWG. UNWG har nylig utarbeidet en rapport som gir en god oversikt over samlete anbefalinger om tiltak og verktøy som myndigheter bør utarbeide for å gjennomføre forpliktelsene i UNGP.

Myndigheter må gå fra ord til handling, og gjennomføre UNGP i praksisElżbieta Karska, leder av UNWG

På forumet vil man blant annet belyse UNGPs oppfordring til «en smart blanding av tiltak – nasjonale og internasjonale, obligatoriske og frivillige, insentiver og sanksjoner – for å fremme næringslivets respekt for menneskerettigheter» og hva det vil si i praksis

Ønsker norske eksempler på beste praksis

Kontaktpunktet samarbeider med norske myndigheter om å fremme ansvarlig næringsliv og trekke frem eksempler på beste praksis, både fra myndigheter og næringslivet. Kontaktpunktet oppfordrer norske virksomheter til å delta, og vil ta direkte kontakt med utvalgte virksomheter som har nyttige erfaringer å dele med det internasjonale samfunnet.

Praktisk informasjon

Dato: 25.-27. november
Sted: Genève, Sveits.
Mer informasjon om forumet, program og påmelding er på forumets nettsider.

Ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet dersom du planlegger å delta på konferansen og/eller har noen spørsmål. For mer bakgrunn, les Kontaktpunktets oppsummering av fjorårets forum.