Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv både i Norge og internasjonalt. I en felles pressmelding fra utenriksministeren og næringsministeren presenteres Kontaktpunktets praktiske innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.

næringsminister IsaksenVi forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer. Et sentralt element i retningslinjene er forventningen om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

 

statssekretær Hagen holder opp brosjyre om aktsomhetsvurderinger
Statssekretær Marianne Hagen lanserte Kontaktpunktets veileder på NHOs Solamøte denne uken. Foto: Jan Inge Hagen

Les hele pressemeldingen her:

Her kan du laste ned veilederen til aktsomhetsvurderinger: