OECD inviterer til webinar og rapportlansering 14. desember, for å markere 20 år med nasjonale kontaktpunkt. Kontaktpunktene er en unik ikke-juridisk klagemekanisme for å håndtere næringslivets påvirkning på mennesker og samfunnet. Alle de 49 landene som er tilsluttet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er forpliktet til å nedsette nasjonale kontaktpunkt.

Tema for webinaret er Providing access to remedy: 20 years later and the road ahead – se program og påmeldingsside,  og klikk her for å lese OECD-rapporten.

500 klagesaker om næringslivet påvirkning i 100 land

De nasjonale kontaktpunktene har håndtert over 500 klagesaker angående næringslivsrelatert påvirkning i over 100 land. OECD-rapporten som lanseres på webinaret redegjør for 20 år med kontaktpunktordningens rolle i klageadgang og gjenoppreising.

Frode Elgesem i panelsamtale

Markeringen vil foregå som et interaktivt webinar, med åpningsinnlegg fra professor Christine Kaufmann, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv – OECD Working Party on Responsible Business Conduct. Det vil være to panelsamtaler som drøfter funnene i rapporten, der leder av Norges Kontaktpunkt, Frode Elgesem, vil delta.

Strømmes på Youtube

Arrangementet vil strømmes live på Youtube, klikk på lenken her.

[dss-hidden]Klikk her for å lese OECD-rapportenProviding access to remedy: 20 years and the road ahead

Ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktene

Norges Kontaktpunkt vil i forbindelse med 20-års markering lansere et kompendium som presenterer ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktordningen, rettet mot bl.a. Statkraft, NBIM, Heineken, DNO, ING Bank og Fifa. Klikk her for å laste ned kompendiet.

Forside for 20 års markering med kompendium om klagesaker