Klimaendringer, miljøutfordringer og en urolig verden. Hvordan opptre ansvarlig?

14. desember kl. 9:00 – 13:30, Munchmuseet, Oslo

 

Konferansier: Thina Saltvedt, Sjefsanalytiker, Bærekraft, Nordea

0830 – 09.00      Registrering og kaffe

0900 – 09.40      Hovedinnlegg: OECDs oppdaterte retningslinjer for ansvarlig næringsliv

      • Anne Marit Bjørnflaten, Statssekretær, Nærings- og fiskeridep.
      • Allan Jørgensen, OECD Centre for Responsible Business Conduct

09.40 – 10.30     Kriser, konflikter og endrede rammevilkår: hvordan drive ansvarlig?

      • Eivind Vad Petersson, Statssekretær, Utenriksdepartementet
      • Knut N. Kjær, Professor, NMBU 
      • Kjerstin Braathen, Konsernsjef, DNB  
      • Jan Erik Saugestad, Konserndirektør for kapitalforvaltning, Storebrand  
      • Anniken Hauglie, Viseadm. Direktør, NHO
      • Frode Elgesem, Leder, Kontaktpunktet (moderator) 

10.30 – 10.45     Kaffepause og mingling

10.45 – 11.00     Faginnlegg: Dag O. Hessen, UiO – Klima, natur og det grønne skiftet

11.00 – 11.50     Klimakrise, miljøutfordringer og globale verdikjeder – hvorfor og hvordan følge de “nye” retningslinjene?

      • Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero   
      • Camilla Gramstad, Klimautvalget 2050, og Bærekraftssjef, Elkjøp  
      • Eva Sagemo, Finansdirektør, Tomra   
      • Anja Bakken Riise, Leder, Fremtiden i våre hender   
      • Cathrine Dehli, Medlem, Kontaktpunktet (moderator) 

12.00 – 12.50    Et rettferdig grønt skifte – hvordan sikre respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid? 

      • Sissel Skoghaug, Nestleder, LO  
      • Tord Dale, Leder for bærekraft, Virke   
      • Heidi Furustøl, Daglig Leder, Etisk Handel Norge   
      • Christoffer Bjørnum, Underdirektør, Forbrukertilsynet   
      • Beate Ekeløve-Slydal, Medlem, Kontaktpunktet (moderator)

12.50 – 13.00     Avslutning – håp for fremtiden?

      • Thina Saltvedt og Frode Elgesem

13.00 – 13.30     Lunsj og mingling

 

Med forbehold om endringer

Alle konferansedeltakere får gratis inngang til Munchmuseet på konferansedagen.