Fra 1. mars 2018 består Kontaktpunktet av følgende medlemmer:

Leder:

Ola Mestad, professor, Universitetet i Oslo (Mestad fortsetter i sin fire-årige utnevnelsesperiode).

Medlemmer:

Gro Granden, spesialrådgiver, LO – gjenoppnevnt.
Frode Elgesem, partner i Elgesem Advokatkontor AS – gjenoppnevnt.
Cathrine Dehli, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Mer om Kontaktpunktet og medlemmene ser du her.