Kontaktpunktets lansering av årsrapport og dialogmøte

 

Tid: 19. april kl. 09.30-12.00
Sted: Litteraturhuset, Wergeland