Kontaktpunktets sekretariat deltok på ovennevnte workshop organisert av Storbritannias Global Compact nettverk. Målgruppen var selskaper (og andre) som ville lære mer om hvordan de kan implementere ovennevnte FN-rammeverk om næringsliv og menneskerettigheter.

Der står særlig begrepet «human rights due diligence» (aktsomhetsvurderinger) sentralt, men hva betyr det i praksis? Det var nyttig og interessant å høre hva selskapene tenkte om forventningene som nå rettes mot dem gjennom dette nye rammeverket. Det ble vedtatt av FN i 2011 og menneskerettighetskapitlet i OECDs retningslinjer er i tråd med FN-rammeverket. Tematikken er derfor høyst høyst relevant for Kontaktpunktet og norske selskap. Kontaktpunktets sekretariat ønsker å utvikle workshops om «due diligence», og deltakelsen i London var ledd i forberedelsene våre. Ta gjerne kontakt med oss på oecdncp@mfa.no hvis du har ideer eller forslag til hvordan slike workshops for selskaper kan gjøres på en effektiv og interaktiv måte!

Se flyer om workshopen
FNs gratis, online kurs/verktøy om næringsliv og menneskerettigheter