I EUs omfattende frihandelsavtale med Sør-Korea er det egne bestemmelser om et forum for sivilsamfunnet, som møtes en gang årlig. Sør-Korea hadde denne gangen bedt om å få lære mer om organisering og virksomhet i de nasjonale kontaktpunktene for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Ola Mestad, leder av det norske kontaktpunktet, var invitert til å presentere arbeidet fra norsk side. Tre andre kontaktpunkt var også invitert.

– Denne siden ved EUs moderne frihandelsavtaler er viktig fordi den utvider det en gjerne tenker seg er omfattet av slike avtaler utover spørsmål om handel med varer og tjenester, sier Mestad om forumet.

Han deltok på «Workshop on Corporate Social Responsibility in the framework of the EU-Korea Civil Society Forum under the EU-Korea Free Trade Agreement» i Brüssel 20. februar. Der presenterte Mestad det norske Kontaktpunktet og behandling av enkeltsaker gjennom kontaktpunktsordningen.

– Slike møter er ment å utvikle gjensidig forståelse for hva som skal kreves av ansvarlig næringsliv i vår tid og hvordan stater skal legge til rette for dette. Samtidig er de et viktig forum der EU kan øve trykk på Sør-Korea for å få landet for eksempel til å slutte seg til og å gjennomføre ILOs kjernekonvensjoner, forklarer Mestad.

For Norge var det særlig interessant å bli invitert til å delta siden vi ikke er medlem av EU.