Kontaktpunktet inviterer til en matnyttig og konkret workshop om ansvarlig forretningsskikk for aktører innen tekstil- og skosektoren, onsdag 7. juni, kl. 9-13.

Kontaktpunktet ønsker på workshopen felles diskusjon om utfordringer i en kompleks og krevende bransje: tekstil- og sko. Jennifer Schappert, policy analyst i OECD som har vært med å utvikle OECDs veileder for tekstil- og skosektoren, kommer til Oslo for å gi en innføring i denne veilederen og vil lede workshopen.  Workshopen vil fokusere på å diskutere konkrete scenarioer, tilpasset norsk sektor.

Målgruppe
Workshopen er særskilt rettet mot bedrifter i tekstil- og skosektoren. Vi legger opp til samarbeid med sentrale norske aktører i gjennomføringen av workshopen, deriblant Hennes og Mauritz og Initiativ for etisk handel.

Målsettingen med workshopen er at bedriftene skal lære mer om hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvordan veilederen er et nyttig verktøy og hvordan håndtere krevende situasjoner i en kompleks sektor.

Se program nedenfor. Workshopen vil i all hovedsak foregå på engelsk.

Om veilederen
OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren ble lansert i Paris 8. februar. Veilederen er banebrytende da den er utviklet i samarbeid mellom ulike interessenter (næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerforeninger og myndigheter) og fordi den gir spesifikke råd til bedrifter innen sektoren.

Vi gleder oss til en lærerik og interessant workshop for å dele utfordringer og lære hvordan veilederen er et nyttig verktøy for norske, flernasjonale bedrifter innen tekstil- og skosektoren.

Oppdatering: Kontaktpunktet har oversatt veilederen til norsk, her finner du OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren (norsk).

Praktisk informasjon
Dato: Onsdag 7. juni, kl. 9-13.
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17
Påmelding: Send en e-post til OECDncp@mfa.no innen 31. mai.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til workshopen eller tekstil- og skoveilederen.

 

Workshop program, June 7th, 9-13:

Welcome
Frode Elgesem, member of the Norwegian OECD Contact Point

Presentation of the Guidance and Q/A
Jennifer Schappert, Policy Analyst, garment and footwear sector, OECD

Example of a specific instance in the Danish NCP
The Danish OECD Contact Point (TBC)

Coffee break

Case scenario workshops
In cooperation with Ethical Trading Initiative Norway (Katrine Karlsen) and HM – Norway (Luisa Book).

Participants will be presented with the different dilemmas and will discuss in smaller groups, led by a moderator. The scenarios target Norwegian enterprises.

Closing discussion