Først og fremst ansatte i banker/finansinstitusjoner er invitert til å dele erfaringer om hvordan de opptrer i tråd med internasjonale etikkstandarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer i Nederland 2. juni. Bakgrunn og program (på engelsk):Gå til program på windesheim.nl