I 2015 har det norske OECD kontaktpunkt gjennomført et kurs for 15 norske bedrifter med fokus på risikovurderinger vedrørende menneskerettigheter, såkalte aktsomhetsvurderinger. Pilotprosjektet Human Rights Due Diligence har vært et tiltak for å informere bedrifter om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper samt å opplyse bedriftene om hvordan de kan utføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Prosjektet har gitt bedriftene større forståelse og hjelp til å videreutvikle sine rutiner og systemer.

Prosjektet vil bli videreført i 2016. I løpet av året vil vi derfor invitere norske bedrifter som opererer i utlandet til et informasjonsmøte, med påfølgende påmelding til prosjektet. Samlingene vil gjennomføres i løpet av våren 2016, og vil være en fin anledning til å begynne eller videreutvikle bedriftenes egne rutiner vedrørende menneskerettigheter, i tråd med de forventningene regjeringen har lansert i den nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter.

Les mer om pilotprosjektet Human Rights Due Diligence på våre nettsider. Mer informasjon om neste års prosjekt vil komme på nettsidene i løpet av høsten. Ta gjerne kontakt med sekretariatet til OECD kontaktpunkt for mer informasjon.

Ansvarlig for prosjektet Human Rights Due Diligence

Thea Bakke Husom:

e-post: thea.bakke.husom@mfa.no

tlf: 23 95 13 70

Oppdateringer vil også publiseres på:

Facebook             LinkedIn

Under følger navnene på bedriftene som har deltatt i 2015:

Deltakere HRDD 2015