Kontaktpunktet inviterte tirsdag 30. august offentlige aktører til innføringskurs i metoden Human Rights Due Diligence. Hvilke forventninger stilles til selskaper når det gjelder respekt for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv?

Det ble en vellykket dag med gode presentasjoner og interessante diskusjoner. Vi er et steg nærmere et samlet budskap om ansvarlig næringsliv!

Forventninger til næringslivet og offentlige aktører

Kontaktpunktet har de siste to årene arrangert flerdagers kurs i Human Rights Due Diligence for bedrifter.  Vi hadde nå en kortere variant for relevante offentlige aktører slik at de også kan ha mer kunnskap om hva som forventes.

– Staten skal styrke kompetansen om FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer blant offentlige aktører, fortalte Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem. Det er slått fast i Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, og kurset var et bidrag til å nå dette målet.

Både Elgesem og Kontaktpunktets sekretariat, ved Cathrine Halsaa og Thea Bakke Husom, orienterte om forventningene i OECDs retningslinjer, UNGP og hva det innebærer å gjøre aktsomhetsvurderinger.

Deltakere fra GIEK, Innovasjon Norge, Difi, Eksportkreditt og Norad bidro til gode diskusjoner om hvordan vi sammen kan fremme respekt for menneskerettigheter og ha et omforent budskap til norske selskap og aktører. Møtet ble godt tatt imot av alle parter og dialogen vil bli videreført.

Bedriftene bidro

– Markedet krever at vi tar stilling til denne problematikken, sa Bengt Lundberg fra Eltek.

Han var en av to bedriftsrepresentanter som presenterte hvordan de jobber med aktsomhetsvurderinger.

– Vi integrerer bærekraft i hele vår bedrift. Det nytter å gjøre en innsats!, sa Tone Cecilie Lie fra Eurosko.

Eltek og Eurosko er to av bedriftene som har deltatt på årets Human Rights Due Diligence-kurs. De delte sine erfaringer med å hindre krenkelse av menneskerettighetene og drøftet noen av utfordringene de stod ovenfor.

Takk til alle deltakere for engasjementet. Vi ser frem til videre samarbeid!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon.