Hovedtema: aktsomhetsvurderinger i skiftende omgivelser

  • Aktsomhetsvurderinger og internasjonal handel
  • ‘Smart mix’ og gråsonene mellom frivillige initiativ og bindende lovreguleringer ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger
  • Sirkulærøkonomi og aktsomhetsvurderinger
  • Mikroplast, mote og miljø
  • SMBer og aktsomhetsvurderinger

Det vil være plenums- og parallellsesjoner begge dager. Sesjonene åpner for gode diskusjoner og dypdykk, hvor det trekkes frem relevante og konkrete eksempler på dilemmaer i bransjen. Et panel vil onsdagen diskutere produktdesign, teknologiske løsninger og utvikling av policy for å adressere mikroplast gjennomgående i hele verdikjeden.

Målet med forumet er å gi deltakerne økt forståelse for aktsomhetsvurderinger ved å tematisere internasjonale trender, endrede rammebetingelser og utveksle beste-praksis for en ansvarlig tekstilbransje.

Kontaktpunktet i samarbeid med IRBC (Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile) og Norwegian Fashion Hub arrangerte egen workshop under forumet i fjor. Cathrine Dehli, Kontaktpunktet, Elin Kathrine Saunes, Norwegian Fashion Hub, Fleur Meerman, SER og Bente Follestad Bakken, sekretariatet Kontaktpunktet.

Ledende globale aktører på programmet

Deltakere og innledere er i år om lag 500 erfarne representanter fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter. GAP, HM, G-Star Raw og Arvind Ltd er foreløpige innledere og representanter fra industrien.

Se hele programmet her. Vi oppfordrer til deltakelse på dette nyttige og lærerike forumet. Kontaktpunktet vil også i år, samle norske deltakere til en nettverksmiddag. Send gjerne en e-post til Kontaktpunktet her.  For registrering kan du gå inn her.

Lenke til norsk innføringsveileder til aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder i sko- og klesbransjen her.