Det danske OECD kontaktpunktet har nylig publisert en generell uttalelse der de sier at de anser det som «en grov overtrædelse af OECD’s retningslinjer at inddrage medarbejderes pas.»

Uttalelsen kom i kjølvannet av en klagesak som ble fremmet i oktober 2013 med påstander om at en arbeidsgiver hadde tatt beslag i og holdt tilbake passet til en sesongarbeider. Det danske kontaktpunktet klarte ikke å få dokumnetert at dette faktisk hadde skjedd og kunne derfor ikke kritisere det innklagede selskapet. Se deres endelige avgjørelse her.

De ønsket imidlertid å understreke at hvis det hadde funnet sted, så ville de anse det som «en grov overtrædelse af OECD’s retningslinjer».  I uttalelsen viser de til retningslinjenes kapitel IV om menneskerettigheter og til FNs konvensjon om sivile og politsiek rettigheter artikkel 8 og 12 om hhvs. frihet fra tvangsarbeid og retten til bevegelsesfrihet.

Dette er første gang det danske kontaktpunktet kommer med en generell uttalelse av denne art. De har et lovfestet mandat og kan ta opp saker på eget initiativ (ikke bare etter spesifikk klage).
For mer informasjon, se deres hjemmesider.