Etter tragedien ved Rana Plaza i Bangladesh i 2013, har OECD hatt et særlig fokus på hva selskap kan gjøre for å forbedre forholdene i leverandørkjeden til tekstil- og skobransjen. Flere OECD-land, nasjonale kontaktpunkt og selskap har igangsatt tiltak, og OECD har nå utarbeidet en praktisk veileder for de som arbeider med leverandører i de to nevnte sektorene.

Utkastet til veileder ble diskutert på et møte i OECD i oktober 2015, og det er fortsatt mulig å komme med kommentarer til den. Fristen er 23. oktober og innspill sendes til Jennifer.Schappert@oecd.org

I følge OECD er planen at et siste utkast skal ferdigstilles innen utgangen av 2015 og at den også vil være gjenstand for en offentlig høring. Vi vil informere om dette via våre nettsider og nyheysbrev.

Se eldre nettsak om saken.