Unilever er en av verdens største produsent av forbrukerprodukter, og Polman har iverksatt et omfattende arbeid for å opptre mer ansvarlig, med fokus på hele verdikjeden. Dette er i tråd med anbefalingene i OECDs retningslinjer, og Unilever trekkes ofte frem som en foregangsbedrift innen CSR-området.

Polman er invitert til Oslo av NHO, Business for Peace Foundation og Universitetet i Oslo for å holde innlegg, og møte bedriftsledere og studenter til diskusjon. Han skal bl.a. snakke om FNs bærekraftsmål (2015) fra et bedriftsperspektiv.

 For mer informasjon og påmeldingslink – se her.