OECD arrangerer møte i Beijing med representanter fra Kinesiske myndigheter og deltakere fra en rekke kontaktpunkt, for å fremme et klima for ansvarlig næringsliv i Kina og skape oppmerksomhet om de nasjonale kontaktpunktenes mandat og rolle. Målet er at økt kjennskap til retningslinjene og kontaktpunktordningen skal kunne bidra til at Kina etablerer en lignende enhet for ansvarlig næringsliv, og på lengre sikt slutter seg til OECDs retningslinjer. Kontaktpunktet har besluttet å støtte utredningsarbeid og noen praktiske utgifter for dette tiltaket. Ola Mestad deltar på vegne av Kontaktpunktet.

For mer informasjon: http://mneguidelines.oecd.org/china-rbc-workshop-2015.htm