Hvordan kan du sørge for at din bedrift følger menneskerettighetene og barnekonvensjonen? UNICEF og Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) inviterer til frokostseminar.

Dato: 18. november 2015
Tid: 08.30 – 10.00
Sted: KLP – Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Frokost fra kl. 08.10

UNICEF og ICJ har i fellesskap utarbeidet et veiledningsdokument til statene, hvor de trekker frem relevante eksempler og praksis knyttet til beskyttelse av barns rettigheter i møte med næringslivet. De håper det vil inspirere til økt handling. Det nye veiledningsdokument illustrerer hvordan næringslivet kan være en viktig pådriver for å bidra til at barns rettigheter styrkes i de landene hvor selskapet har virksomhet.
Les mer her.
Påmeldingslenke.