OECDs kontaktpunkt går ikke videre med to klager mot NBIM – opprettholder anbefalinger om gjennomføring av OECDs retningslinjer

Norges OECD-kontaktpunkt har behandlet to saker vedrørende Norges Bank Investment Management – NBIM. Sakene reiser prinsipielle spørsmål om OECDs retningslinjers anvendelse på finansinstitusjoner.

Klagene det gjelder er:

– United Steel Workers og Birlesik Metal IS vedrørende Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i det nordamerikanske selskapet Crown Holdings Inc og dets påståtte brudd på arbeidstakerrettigheter i datterselskapene i henholdsvis Canada og Tyrkia

– Cotton Campaign, Anti-Slavery International og KTNC Watch vedrørende Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i de sør-koreanske selskapene Daewoo International og POSCO, og deres påståtte bruk av barne- og tvangsarbeid gjennom datterselskap i Usbekistans bomullsindustri

Begge klagene ber NBIM om å kontakte selskapet der de er minoritetsaksjonær, hhv Crown Holdings, Daewoo International og POSCO, for å stoppe de påståtte uønskede aktivitetene i selskapene.

Sakene reiser spørsmål om hva slags aktsomhetsvurderinger som kan forventes av en minoritetsaksjonær, og prinsipielle spørsmål om OECDs retningslinjers anvendelse på finansinstitusjoner. For tiden pågår det en prosess i OECD for å konkretisere forventninger til finanssektoren, herunder til minoritetsaksjonærer.

Kontaktpunktet har allerede i 2013 i saken Forum for utvikling og miljø mot NBIM gitt anbefalinger til NBIM om hvordan de kan etterleve OECDs retningslinjer.

Kontaktpunktets oppgave er å fremme OECDs retningslinjer. En ny behandling av de samme prinsipielle spørsmålene om finanssektorens etterlevelse av retningslinjene, kort tid etter forrige behandling og samtidig med en avklaringsprosess i OECD, vil ikke fremme oppfyllelsen av retningslinjene, sier Ola Mestad, leder av kontaktpunktet.

På dette grunnlaget har Kontaktpunktet besluttet ikke å gå videre med sakene.

Les mer om klagesakene her.

For mer informasjon:

Kontaktpunktleder Ola Mestad: ola.mestad@jus.uio.no. Tel +47-928 81 455

Om OECDs retningslinjer og det norske Kontaktpunktet:

www.ansvarlignæringsliv.no

 

Nytt pr 17.08.2015:

NBIM besluttet 17.08.2015 å utelukke Daewoo International Corporation og POSCO fra Statens pensjonsfond.
Les mer her.
Det er basert på tilrådning fra Etikkrådet som la til grunn at det var en uakseptabel risiko for at selskapene gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer er ansvarlige for alvorlig miljøskade.