Hvor langt har implementeringen av OECDs sektorveileder for tekstil- og sko kommet? Hvordan kan tekstil- og skosektoren lære av andre aktørers erfaringer på tvers av land?

Dette er sentrale spørsmål 30-31. januar 2018, når OECD inviterer til oppfølgingsseminar og workshop om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skosektoren. Konkrete dilemmaer og interessante paneldiskusjoner står på agendaen.

OECDs veileder for en ansvarlig leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren ble lansert på rundebordet i Paris i februar i år. 7. juni fulgte Kontaktpunktet opp med workshop i Oslo om ansvarlig forretningsskikk for aktører i bransjen.

Målet med den nye workshopen i Paris 30-31. januar er å gi deltakerne økt forståelse for aktsomhetsvurderinger og sette deltakerne bedre i stand til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i ulik kontekst innenfor sektoren.

  • Hvordan kan myndighetssiden i et globalt perspektiv være med å støtte opp om aktsomhets vurderinger i sektoren?
  • Hvordan jobbe og promotere aktsomhetsvurderingen i sektoren globalt?

Aktsomhetsvurderinger konkretisert – hvilke verktøy kan brukes?

Andre dag av forumet vil bestå av en rekke spennende parallellsesjoner som innledes med hvordan industrien og andre interessenter jobber for å harmonisere og integrere aktsomhetsvurderinger i sine respektive bedrifter og forretningsaktiviteter.

Sentral tematikk er hvilke verktøy brukes for å harmonisere og integrere aktsomhetsvurderinger? Hvordan kan aktsomhetsvurderinger integreres i kommersielle kontrakter? Hvilke utfordringer knyttet til innkjøpspraksis for små og mellomstore bedrifter finnes, og hvilke implikasjoner kan disse utfordringene ha for integrering av aktsomhetsvurderinger? Hvordan ivareta kvinner som mer sårbare for negative effekter som lavere lønn, utrygge arbeidsvilkår og seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Også i år vil det være dilemmaer eksemplifisert med nyttige og konkrete scenario-diskusjoner med relevante parter med ulik bakgrunn fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter. Se hele programmet her.

Kontaktpunktet deltar på seminaret og workshopen. Dersom din bedrift eller organisasjon skal delta, så send gjerne en e-post til Kontaktpunktet her.  For registrering kan du gå inn her.