Universitetet i Tromsø i samarbeid med Universitetet i Saskatchewa arrangerer GENI – Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Area. Her kan du lære mer om næringslivets ansvar ved tiltak i urfolksområder. Søknadsfrist 1. mai.

Lær å ta lederskap i ditt lokalsamfunns næringsutvikling
Målgruppen for studiet er ansatte i både næringsliv og offentlig sektor, som kan ta lederskap i å støtte lokalsamfunn med økonomisk utvikling.  Brosjyren sier følgende: Til tross for arealkonflikter og spenninger mellom blant annet utvinningsindustri og tradisjonelle næringer, har det vært liten oppmerksomhet på forholdet urfolk og nordlige samfunn versus industri og næringsliv. Derfor trengs kompetansebygging på områder som omhandler etiske standarder og et rettighetsbasert rammeverk for industrien, industriens samfunnsansvar, samt nye modeller for urfolksinvolvering og eierformer i industri og næringsliv.

OECDs retningslinjer og bedrifters ansvar for urfolks rettigheter
Norges OECD-kontaktpunkt har behandlet flere klager mot bedrifter der urfolks rettigheter har vært sentralt. Se for eksempel klagesaken mot Statkraft fra Samebyen i Sverige.
Bedrifter har ansvar for at utviklingsprosjekter ivaretar urfolks særlige interesser knyttet til tradisjonelt liv og virke, som reindrift. OECD har utarbeidet en bransjeveileder for utvinningsindustrien. Her er det fokus på interessentdialog med berørte grupper, og et eget kapittel med veiledning i konsultasjoner med urfolk.

urfolkstudie