Støttekomiteen for Vest-Sahara og fiskeribedriften Sjøvik AS signerte en avtale om oppfølging av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv etter mekling tilrettelagt av Norges OECDs kontaktpunkt i Molde 2. juli.

Les kontaktpunktets slutterklæring

Dæhli, Oftedal Broch og Sjøvik

Mekler Lars Oftedal Broch flankert av styreleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Bjarne Dæhli, og styreleder i Sjøvik AS, Odd Kjell Sjøvik, signerer avtalen i Molde 2. juli. (Foto: NCP)