Dette er spørsmål fra bedriftene som deltar på årets kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Kurset arrangeres av Kontaktpunktet og ble sparket i gang tirsdag 20. november, med den første av tre heldagssamlinger.

Formålet med kurset er at deltakerne skal bli kjent med internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og komme i gang med arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjennom bruk av ansvarlighetskompasset. Kompasset, utarbeidet av Kontaktpunktet, er et test-deg-selv-verktøy som måler i hvilken grad bedriften etterlever OECDs retningslinjer. Deltakerne får tre individuelle veiledningstimer fra eksterne konsulenter fra Initiativ for etisk handel.

Hva er ansvarlig næringsliv?

Ola Mestad, leder av Kontaktpunktet, understreket viktigheten av interessentdialog i arbeidet med risikokartlegging.

Første dag var viet introduksjon til grunnleggende tema for hele kurset, som OECDs retningslinjer, Kontaktpunktordningen og innføring i aktsomhetsvurderinger som metode. Omfattende tema, men Kontaktpunktets leder Ola Mestad ga deltakerne en grundig innføring med en kombinasjon av uformell stil og faglig tyngde.

Mestads presentasjon om aktsomhetsvurderinger var basert på OECDs nye veileder og dens seks trinn for aktsomhetsvurderinger. Mestad understreket at bedriften må vende fokus utover. Risiko i denne metoden handler om risiko for at bedriften kan forårsake negativ effekt på de grupper som blir berørt av bedriftens aktiviteter, ikke finansiell eller omdømmerisiko for bedriften selv. Derfor er interessentdialog avgjørende i risikokartlegging.

Deltakerne fikk tid til å diskutere i grupper hvordan de jobber med aktsomhetsvurderinger og hvordan løse ulike utfordringer.

Regjeringen forventer at norsk næringsliv er ansvarlig

Deltakerne viste stor interesse for presentasjonen om myndighetenes forventninger til ansvarlig næringsliv. Camilla Røssaak, seniorrådgiver i Avdeling for økonomi og utvikling i Utenriksdepartementet, understreket at regjeringen forventer at norsk næringsliv opptrer ansvarlig og etterlever OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper. Det var en fin dialog i løpet av presentasjonen mellom deltakerne og Røssaak.

Røssaak understreket at norske myndigheter har et ansvar for å gi råd og veiledning til norsk næringsliv. Utestasjonene skal være behjelpelige og gi råd om lokale forhold. «Bruk oss!», oppfordret Røssaak. Flere deltakere bekreftet at ambassadens lokale ekspertise er nyttig, og delte sine erfaringer med kontakt med ambassader.

– Invester i ressurser lokalt for oversikt over risiko!

Gode aktsomhetsvurderinger vil avdekke problemer, hvis ikke har man antagelig ikke gjort grundig nok arbeid, mener Vegard Neverlien i Varner.

Det var oppfordringen fra Vegard Neverlien, Global CSR Manager i Varner, som fortalte om hvordan Varner-konsernet jobber med aktsomhetsvurderinger. Han trakk frem OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger som en god metode for å kartlegge og håndtere risiko i leverandørkjeden.

Varner, et av Nord-Europas største motekonserner, har 180 leverandører og kontrakt med flere hundre fabrikker i Tyrkia, Bangladesh, India og Kina. Utfordringene er store i tekstilbransjen, særlig mht. arbeidsvilkår, sa Neverlien, men Varner ønsker å bidra til at utviklingen går rett vei. Det som fikk arbeidet med kartlegging og oppfølging av leverandørkjeden til å svinge, ifølge Neverlien, var da Varner opprettet lokal tilstedeværelse for dette arbeidet. Deltakerne viste stor interesse for og hadde mange spørsmål til erfaringene Neverlien og Varner har gjort i «den virkelige verden» i sin oppfølging av leverandørkjeden. En oppsummering fra denne bolken er: Det er viktig med gode aktsomhetsvurderinger, som må følges opp igjen og igjen.

Det er nettopp dette deltakerne skal lære om og bli bedre på i løpet av kurset, blant annet ved å jobbe aktivt med ansvarlighetskompasset. Deltakerne fikk en innføring i kompasset av Cathrine Halsaa, leder for Kontaktpunktets sekretariat, og deretter tid til å jobbe videre med veiledning fra Halsaa og Stine Foss og Henrik Mollatt fra IEH.

Kurset innebærer arbeid med ansvarlighetskompasset.
Deltakerne viste stor interesse og engasjement, og diskuterte både seg imellom og med veilederne.