Dette var bare noen av en rekke spørsmål som ble diskutert da det norske Kontaktpunktet samt representanter fra ForUM, Fokus, Industri Energi, FIVAS og Fellesrådet for Afrika deltok på en engasjerende workshop i regi av OECD Watch i slutten av mai. Målet var å styrke sivilt samfunn sin kunnskap om OECDs retningslinjer og klagemekanisme. Sivilsamfunn og NCPer fra syv land deltok, sammen med OECD-sekretariatet. Her kan du lese rapporten fra workshopen.

Et minimumskrav til land som er tilsluttet OECDs retningslinjer er at det opprettes et nasjonalt kontaktpunkt og at det etableres prosedyreretningslinjer. Prosedyreretningslinjer er en operasjonalisering av OECDs retningslinjer og gjør også en klagebehandling mer forutsigbar for parter i en klagesak. Workshopen ga en unik anledning til å gi sivilsamfunn og fagorganisasjoner bedre innsikt i prosedyrene. Samtidig fikk deltakerne fra kontaktpunktene en bedre innsikt i utfordringer som sivilsamfunn og fagorganisasjoner opplever i møte med kontaktpunktordningen.
Dette ble en nyttig workshop med viktige læringspunkter å ta med videre i arbeidet, både for norsk sivilt samfunn og det norske Kontaktpunktet.

Her kan du lese rutiner for Norges Kontaktpunkts klagebehandling, rammer for mekling og laste ned en mal for å sende inn en klage.