På Kontaktpunktets seminar 12. september vil ledende internasjonale eksperter fra OECD, FN og PRI – sammen med hjemlige aktører som Finans Norge, Norsif, NBIM, Nordea, KLP og ForUM møtes.

De vil drøfte hvordan investorer kan gjennomføre anbefalingene i OECDs nyeste veiledningsdokument «Responsible Business Conduct for Institutional Investors».

Det er fremdeles noen ledige plasser. Les mer her. Se fullt program her.