somo utsnittOECDs retningslinjer sier at et selskap bør reagere på negative forhold hos sine leverandører. Det er et ansvar som løper parallelt med leverandørenes eget ansvar. Et selskap forventes å bruke sin innflytelse («leverage») for å få til forbedringer, men hva innebærer dette? Og hva bør et selskap overveie før man sier at «nok er nok» og avslutter kontraktsforholdet?

«Should I stay or should I go?» er tittelen på et diskusjonspapir fra SOMO – en nederlandsk forskningssenter med fokus på flernasjonale selskap. Dokumentet tar utgangspunkt i OECDs retningslinjer og UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Begge rammeverkene har anbefalinger om hvordan man bør forholde seg til sine leverandører/forretningsforbindelser. Noen leverandører er mottakelig for påtrykk/forslag om forbedringer, mens andre er uniteresserte eller avvisende. Hva bør man som selskap gjøre? Retningslinjene og UNGP viser til at man bør bruke sin innflytelse («leverage») for å få til forbedringer. Har man lite innflytelse, bør man forsøke å øke den, eksempelvis ved å samarbeide med andre eller å tilby incentiver. Dette gjelder særlig hvis leverandøren/forretningsforbindelsen anses som viktig («crucial»). Det går imidlertid grenser, og noen ganger ønsker selskap å avslutte («disengage») forholdet med leverandøren. SOMO problematiserer rundt praktiske spørsmål i en sånn situasjon og viser til behov for mer kartlegging om gode og dårlige eksempler.

Annen relevant informasjon:

Samarbeid med leverandører er tema i et par av kortfilmene om etisk handel produsert av Sheriff Film Company i 2015 i samarbeid med Kontaktpunktet, Virke, Initiativ for etisk handel og LO; finansiert av Finansmarkedsfondet.

Film nr 2. Samfunnsansvar og innkjøpspraksis
Swix selger god helse og naturopplevelser til sine kunder. Men hva med de som lager produktene? Vi blir med på fabrikkbesøk i Shanghai og ser hvordan Swix samarbeider med produsenten og tilpasser sin innkjøpspraksis for å bidra til anstendige arbeidsforhold for de kinesiske tekstilarbeiderne. I filmen stilles spørsmålet om hvilke muligheter en mindre bedrift har til å påvirke arbeidsforholdene på fabrikker, og ser på dette gjennom Swix´ fabrikkbesøk i Kina.

Vi minner om at IEH kan gi råd om samarbeid med leverandører om forbedringer og spørsmål knyttet til å avslutte et leverandørforhold.