Et ansvarlig næringsliv er nøkkelen til en bærekraftig utvikling, men hva forventes av bedrifters ansvarlighet? Hvorfor ønsker unge å jobbe i ansvarlige bedrifter?

Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert da Kontaktpunktet 3. mars inviterte til oppfølgingsseminar for bedriftene som har deltatt på våre kurs i Human Rights Due Diligence (HRDD).

FNs bærekraftsmål og ansvarlighet
– Det viktigste budskapet jeg har med meg, er at denne gangen er det ikke hensikten som helliger midlene. Det er ikke slik at bærekraftmålene kan nås dersom ikke også engasjementet for å nå dem er bærekraftig. Det er midlene som helliger hensikten, påpekte statssekretær Laila Bokhari i sitt åpningsinnlegg.

– Regjeringen forventer at norsk næringsliv følger OECDs retningslinjer, og opptrer ansvarlig, fortsatte Bokhari.

Deretter delte Johan H. Andresen sine erfaringer fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland knyttet til risikovurderinger og fra Ferd AS om deres arbeid med ansvarlighet. Det handler om ansvarlighet i hele verdikjeden, hevdet han.

– Vi må spørre oss selv: hva slags bedrift ønsker vi å være? Hva er våre verdier? Vi konkurrerer hele tiden. Det lønner seg å være ansvarlig, men noen opptrer svært uansvarlig og tjener likevel mye penger – det er grader av ansvarlighet som går fra kriminell, til uansvarlig, via «compliant», ansvarlig, eksemplarisk og revolusjonerende/normbrytende, fortsatte Andresen.

Hvor ligger ditt selskap på denne skalaen?

Normutvikling om ansvarlig næringsliv
Kristin Holter (Stakeholder) og Aase Gundersen (ILPI), kurslederne i HRDD, oppsummerte dagens trender innen ansvarlig næringsliv. De snakket om normutviklingen på feltet.

– Det har skjedd en fokusdreining bort fra omdømme og veldedighet. Nå handler det om ansvarlighet. Retningslinjene setter en felles standard, som besvarer forventningene om ansvarlig næringsliv, påpekte de.

Blant publikum satt omtrent 40 representanter fra ulike bedrifter i Norge. De har deltatt på Kontaktpunktets kurs, enten i 2015 og 2016, og lyttet interessert til foredragsholdernes innledninger om utviklingen innen ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger på flere felt
Kontaktpunktets leder, Ola Mestad, presenterte aktsomhetsvurderinger som metode på flere felt.

– Metoden kan brukes på følgende områder innen OECDs retningslinjer: menneskerettigheter, sysselsetting og industrielle forhold, miljø, antikorrupsjon og forbrukerrettigheter, forklarte Mestad.

Derfor er metoden og OECDs retningslinjer et svært godt verktøy for bedrifter som ønsker å opptre ansvarlig. Mestad brukte også deler av sin presentasjon på å snakke om aktsomhetsvurderinger konkretisert i OECDs sektorveiledere. Disse veilederne er nyttige verktøy blant annet fordi de gir konkrete råd til ulike bransjer om hvordan opptre ansvarlig. Foreløpig har OECD utviklet sektorveiledere for matvare- og landbruksbransjen, tekstil- og skobransjen, for konfliktmineraler, utvinningsbransjen og institusjonelle investorer. Det kommer også snart en generell veileder for metoden aktsomhetsvurderinger.

Innovative forretningsmodeller som drivere for bærekraft
Sveinung Jørgensen ved NHH/Høgskolen Innlandet drøftet hvordan smarte forretningsmodeller kan drive frem bærekraft gjennom ansvarlighet. Han har lenge forsket på bærekraft, ansvarlig næringsliv og bedrifters forretningsstrategier.

– Bedrifter må integrere bærekraft i forretningsmodellen – slik vil de høste lønnsomhet på lang sikt, påpekte han entusiastisk.

Hvordan motiveres ansatte av samfunnsansvar?
Marie Rustad, tidligere mastergradsstudent i Industriell Økonomi ved NTNU, har i sin mastergradsoppgave intervjuet ansatte i norske selskaper om hvordan de motiveres av bedrifters samfunnsansvar.

– Unge talenter motiveres av bedrifters ansvarlighet, men bedrifter må ikke «rote vekk» viktig budskap om hvordan de jobber med ansvarlighet – det må forankres i hele organisasjonen, påpekte hun i sitt innlegg.

 

Avslutningsvis kom seniorrådgiver Janis Bjørn Kanavin fra Næringslivsseksjonen i UD med en oppfordring til næringslivet:

– Kontakt utenriksstasjonene eller UDs næringslivsseksjon for info og råd om dilemmaer og utfordringer!

Kontaktpunktet takker for en spennende og lærerik dag. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre kurs, seminarer eller spørsmål om ansvarlig næringsliv.