Hvordan kan institusjonelle investorer opptre ansvarlig? Hva forventer norske myndigheter og OECD? Hvordan kan anbefalingene i OECDs nye veiledningsdokument gjennomføres?

Norges OECD-kontaktpunkt inviterer til debatt og lansering av OECDs veiledningsdokument for hvordan institusjonelle investorer kan opptre ansvarlig, «Responsible Business Conduct for Institutional Investors».

Fremtredende eksperter fra inn- og utland vil diskutere hva som skal til for at investorer gjennomfører anbefalingene i OECDs nyeste veiledningsdokument. Representanter fra norsk finansnæring, sivilsamfunn og FN vil være med å drøfte hva dette betyr for norske institusjonelle investorer.

Tid: Tirsdag 12. september kl. 9 -13
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo
Påmelding: Send en e-post til OECDncp@mfa.no
Frist: 30. august (ta kontakt for å høre om det er ledige plasser etter denne datoen)

Andre henvendelser: Kontakt sekretariatsleder, Cathrine Halsaa.

Se vedlagt program og konseptpapir for mer informasjon her.

Se flyer om veilederen her.