Kontaktpunktet inviterer til en matnyttig og konkret workshop for aktører innen tekstil- og skosektoren.

Kontaktpunktet ønsker på workshopen felles diskusjon om utfordringer i en kompleks og krevende bransje: tekstil- og sko. Jennifer Schappert, policy analyst i OECD som har vært med på å utvikle OECDs veileder for tekstil- og skosektoren, kommer til Oslo for å gi en innføring i denne veilederen og vil lede workshopen. Mesteparten av tiden på workshopen går på å sammen diskutere noen konkrete scenarioer, tilpasset norsk sektor.

 

Mer informasjon og konkret program følger. Vi legger opp til samarbeid med sentrale norske aktører i endelig utarbeidelse av workshopen

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren ble lansert i Paris 8. februar. Veilederen er banebrytende da den er utviklet i samarbeid mellom ulike interessenter (næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerforeninger og myndigheter) og fordi den gir spesifikke råd til bedrifter innen sektoren.

Vi gleder oss til en lærerik og interessant workshop for å dele utfordringer og lære hvordan veilederen er et nyttig verktøy for norske, flernasjonale bedrifter innen tekstil- og skosektoren.

Dato: Onsdag 7. juni, kl. 9-13.
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17
Påmelding: Send en e-post til OECDncp@mfa.no innen 31. mai.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til workshopen eller tekstil- og skoveilederen.