Hva er “human rights due diligence”? Hvordan foreta slike aktsomhetsvurderinger?

I løpet av våren 2015 vil Norges OECD kontaktpunkt invitere 12 norske bedrifter til et pilotprosjekt. Bedrifter som velges ut til å delta, får gratis veiledning i “human rights due diligence”. Nærmere bestemt tilbyr vi bistand til utvalgte bedrifter til å etablere metoder for å  kartlegge risiko for menneskerettighetsbrudd som kan følge av bedriftens virksomhet eller være forårsaket av forretningsforbindelser (for eksempel i leverandørkjeden). Workshopene vil ta utgangspunkt i forventningene til ansvarlig næringsliv i OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

 

 

Er dette interessant for din bedrift?

Hold av tirsdag 20. januar 2015 kl. 8.30-11.00 til frokost og informasjonsmøte i Utenriksdepartementet (7 Juni Plass, Nordkvartalet hovedinngang).

Klikk her for påmelding til informasjonsmøtet

Informasjonsmøtet vil bli filmet og lagt ut på våre nettsider slik at bedrifter som ikke har anledning til å delta kan se opptak fra møtet.

For henvendelser vedrørende informasjonsmøtet eller workshopene, vennligst ta kontakt med Janne Haraldsen (janne.haraldsen@mfa.no eller tlf. 953 32 190).