BI arrangerte i februar et seminar om ‘Lønnsomt samfunnsansvar (CSR) – gode eksempler’, der seks bedrifter gikk gjennom deres bærekraftige satsinger og initiativ som i tillegg til å være bra for miljøet og samfunnet, også har ført til økt profitt og lønnsomhet for bedriftene. Disse casene er eksempler på at samfunnsansvar og et ansvarlig næringsliv lønner seg. I tillegg til å beskrive bakgrunnen for initiativet, og hvordan prosjektet ble gjennomført, deler bedriftene deres utfordringer og gir anbefalinger til andre som ønsker å sette i gang med bærekraftige og lønnsomme initiativ og satsinger.

La deg inspirere ved å lese om bedriftenes satsinger og anbefalinger på BI sine nettsider