Kontaktpunktet inviterte SKVS og Sjøvik AS til oppfølgingsmøte 15. mai 2014. Kontaktpunktet berømmet begge parter for å ha valgt en konstruktiv tilnærming og for velvillig deltatt i dialog. Saken er nå avsluttet.

Agenda oppfølgingsmøte
Sekretariatets refleksjoner om prosessen
Oversiktsside over offentliggjorte dokumenter i saken