Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for gjennomføring av samfunnsansvarlig opptreden. OECDs retningslinjer og andre internasjonale initiativ som UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, GRI og ISO 26000 vektlegger åpenhet og rapportering. Gjennom rapportering kan bedriftene øke sin bevissthet og oppfølging på dette området, og det kan bidra til at bedriftene integrerer samfunnsansvar bedre i sin daglige drift. Flere ulike interessenter etterspør nå god rapportering på ikke-finansiell informasjon. Men hva er «god rapportering»?

Sekretariatet til Kontaktpunktet har skrevet en artikkel der vi kort går gjennom en del vanlige spørsmål knyttet til rapportering på samfunnsansvar:

  1. Hvorfor skal/bør bedrifter rapportere? Vi ser på lovpålagte krav, men også hvilke forventninger som finnes i bl.a. OECDs retningslinjer
  2. Hvordan skal/bør en bedrift rapportere? Her nevner vi internasjonale prinsipper for god rapportering.
  3. Hvilke rapporteringsverktøy/initiativ finnes? Her viser vi til de mest kjente og brukte rapporteringsstandardene som UN Global Compact, GRI, UNGPRF og sier kort litt om integrert rapportering.
  4. Hvordan kan rapporter sertifiseres eller verifiseres?

Se også våre tidligere nyhetsartikler om temaet:
«Hvis du synes god rapportering er vanskelig, prøv dårlig omdømme»
«Frokostmøte: Forventninger til Åpenhet og Rapportering»