Hvordan kan OECDs retningslinjer og Kontaktpunktene vise vei når gruveselskaper blir beskyldt for å ta for lite hensyn til menneskerettighetene? I anledning årsmøtet for utvinningsindustrien i London 23 mars 2012 inviterte International Council on Mining and Metals (ICMM) og Institute for Human Rights and Business (IHRB) det norske og det britiske OECDs Kontaktpunkt til å presentere sine erfaringer med klager og mekling og dialog med utvinningsselskaper i konflikt om menneskerettigheter og miljø. Les rapporten her.