Kontaktpunktet blir ofte invitert til å holde innlegg på seminarer og konferanser både i Norge og utenlands, og deltar jevnlig på møter i OECD. Her er en liste over slike møter og presentasjoner kontaktpunktet og sekretariatet har holdt og planlegger fra 1. januar 2014. Ønsker du å invitere kontaktpunktet eller sekretariatet til å holde en presentasjon eller delta i en workshop, kontakt sekretariatet på oecdncp@mfa.no.

International Bar Association «The CSR Lawyer: Corporate Social Responsibility as an Emerging Field of the Legal Profession», 19. september, London. Innlegg ved Hans Petter Graver.
Mer informasjon

OECD Global Forum on Responsible Business Conduct, 26.-27. juni, Paris.
Mer informasjon

OECD Årsmøte for de nasjonale kontaktpunktene, 24.-25. juni, Paris. Lukket møte.

Norway-Asia Business Summit, 24.-26. april, Bangkok. Innlegg ved Hans Petter Graver.
Mer informasjon

Eksportkonferansen 2014, 9 april Oslo. Innlegg ved Hans Petter Graver.
Mer informasjon

UK NCP og Institute for Human Rights and Business :“The role of OECD NCPs work with the Finance Sector with a focus on financing projects in the extractive sector”, London 28. Mars 2014. Innlegg ved Hans Petter Graver. Kun for inviterte. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

OECD «Joint Working Party on Responsible Business Conduct and NCP Meeting», Paris, 20. Mars,  Kontaktpunktet representert ved Elin M. Myrmel-Johansen, samt sekretariatet ved Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad. Lukket møte.

Konferanse om ansvarlige investeringer og OECD lanserer «Myanmar Investment Policy Review”, Naypyidaw og Yangoon 1 og 4. Mars, innlegg ved sekretariatsleder Kamilla H. Kolshus.
Mer informasjon

Møte med brasilianske næringslivsorganisasjoner og møte i Sentralbanken i Brasil, Sao Paulo 27.-28. januar, innlegg ved Hans Petter Graver. Sekretariatet representert ved Mari Bangstad.
Mer informasjon

Workshop for norsk bedrift om «hva skjer hvis du blir klaget inn til Norges OECD kontaktpunkt», 22. januar, workshop ved sekretariatsleder Kamilla H. Kolshus og rådgiver Mari Bangstad. Ta kontakt med sekretariatet om du ønsker mer informasjon om et slikt opplegg.

Workshop for investorer, Paris 16. januar, innlegg ved Hans Petter Graver. Sekretariatet representert ved Mari Bangstad.
Mer informasjon