vårt halvdagsseminar på NHO vil Statoil, DNO og Norsk Bergindustri dele erfaringer. Frode Elgesem vil lansere OECDs veileder for god interessentdialog i utvinningsindustrien.
– Hvorfor bør din bedrift ha en god interessentdialog? – Hva fungerer og hvor er utfordringene? OECDs veileder gir råd om hvordan gruve-, olje- og gasselskaper skal gå frem for ikke å forårsake skade, og avhjelpe skade som har oppstått.

Meld deg på til OECDNCP@mfa.no. Seminaret er primært rettet mot aktører i utvinningsindustrien og andre som er involvert i tematikken.
Program og konseptpapir

Her finner du mer informasjon om OECDs veileder:

Nettsak om OECDs veileder

OECDs veileder for god interessentdialog i utvinningsindustrien (engelsk)

Kortbrosjyre om OECDs veileder for god interessentdialog i utvinningsindustrien (norsk)