Unikt tilbud om kompetansebygging på menneskerettigheter og næringsliv

Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess. Målet er at bedriften etter gjennomgått kurs skal kunne svare på spørsmålene: Kan vår bedrift knyttes til menneskerettighetsbrudd? Hvordan påvirker det vår virksomhet? Hvor skjer det? Hvem rammes? Hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer?

 

Dette er et unikt tilbud til utvalgte norske bedrifter. Kurset baseres på tre heldags workshops for representanter for cirka 12 bedrifter. Hver bedrift får i tillegg åtte timers individuell veiledning med en erfaren konsulent, og deltagelsen er gratis.

 

 Barnearbeid, helsefarlige arbeidsplasser, fagforeningsknusing, ødelagte lokalsamfunn, diskriminering og tvangsarbeid er eksempler på menneskerettighetsbrudd som dessverre ikke er uvanlig i norske bedrifters verdikjeder. Å være involvert i menneskerettighetsbrudd kan få store negative konsekvenser for den enkelte bedrift, i form av negativ medieoppmerksomhet, tap av omdømme, intern uro, forsinkede prosesser og tapte markedsandeler.

Få bedrifter vet hvordan de bør gå frem for å finne ut om de er knyttet til menneskerettighetsbrudd, og hva de i så fall bør gjøre. Dette gjelder særlig når bruddene foregår gjennom forretningsforbindelser. Hvilket ansvar har bedriften i en slik situasjon?

Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltagernes behov, og vil være relevant for alle typer bedrifter, også de små og mellomstore. Det legges opp til at bedriftene skal sitte igjen med et konkret sluttprodukt innen et avgrenset, selvvalgt tema, der bedriften har utført en kartlegging og satt i gang arbeidet med en plan.

 

Deltakere fra kurset i 2015 sier dette:

«Kurset bidro med god læring, interessante presentasjoner og diskusjoner, reelle utfordringer og gode modeller og verktøy. Gjennom kurset ble det etablert et nettverk av kolleger dedikert til implementeringen av aktsomhetsvurderinger innen menneskerettigheter og vi ser fram til å videreføre den konstruktive dialogen« Statkraft

«Vi har skjønt at å jobbe med menneskerettigheter ikke trenger å være så komplisert» Mester Grønn

 ”Kurset skapte bevisstgjøring og generell kunnskap om et tema det er komplisert å jobbe med. Konsulentbistanden ga muligheter for å arbeide videre med problemstillinger som mer konkret angår vår bedrift” Kongsberg Gruppen 

Samlingene vil finne sted i februar, april og juni 2016. 

Påmelding: Kurset  for våren 2016 er nå fulltegnet, og påmeldingen avsluttet. Ved interesse vurderer vi flere kurs – ta kontakt på e-post: oecdncp@mfa.no


Les mer:

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

My business and human rights. A guide to human rights for small and medium-sized enterprises (EU).